Sök

Start / Aktuellt / Angående lägenheten i Stockholm

Angående lägenheten i Stockholm

Med anledning av senaste tidens skriverier i lokalpressen om att vi har tillgång till en lägenhet i Stockholm vill vi klargöra några saker.

Bostadsbolaget har haft tillgång till olika lägenheter i en fastighet på Sankt Eriksplan i Stockholm sedan 2001.

Det primära syftet med lägenheten är att anställda och styrelseledamöter ska bo där när de är på utbildning. Bostadsbolaget vill vara en attraktiv arbetsgivare och en viktig del i det arbetet är att ta vara på personalens vilja att lära nytt och utvecklas. SABO som är vår branschorganisation ligger i Stockholm och anordnar många av de utbildningar personalen deltar i. Bakåt i tiden har det visat sig att det har betalat sig för bolaget att låta personalen bo i lägenheten istället för att bo på hotell när de är på utbildning.

All personal och styrelseledamöter kan också hyra lägenheten privat för 800 kr per natt.

Vi har alltid varit öppna med att vi har tillgång till lägenheten.