Sök

Start / Bostadsbolaget / Vision och affärsidé

Vision och affärsidé

Vision

Bostadsbolaget är det naturliga valet för boende och verksamhetsutövare och skapar tillväxt i Västerviks kommun.

Affärsidé

Vi skall erbjuda tryggt, tillgängligt och attraktivt boende samt lokaler och service med hög kvalitet  i Västerviks kommun.