TjustFastigheter effektiviserar lokalförsörjningen för offentlig och privat verksamhet i Västerviks kommun. Bolaget bygger, utvecklar och förvaltar lokaler utifrån koncernnytta och långsiktig resultatförbättring.

Aktuellt