Sök

Start / Hyresgäst / Avfall och källsortering

Avfall och källsortering

Det är viktigt att du tar reda på var du ska lämnaolika sorters avfall. Det kan skilja sig åt mellan bostadsområden. Fråga din fastighetsskötare om du är osäker på vad som gäller där du bor.

Grovavfall, som till exempel trasiga möbler måste du själv ta till återvinningscentralen.

Miljörum finns i de flesta av våra bostadsområden. Där kan du sortera brännbara hushållsavfall, matavfall, tidningar, förpackningar av papp/kartong, glasförpackningar färgat/ofärgat glas och metallförpackningar. Besök ditt miljörum och se vilka kärl som finns.

Att återvinna spar både energi och material och är ett bra sätt att bidra till bättre miljö och klimat. Här hittar tips på hur du på bästa sätt tar hand om ditt avfall. Sorteringsguide

Tack för att du källsorterar.

På kommunens återvinningscentraler kan allt från grovavfall till farligt avfall lämnas.