Sök

Start / Hyresgäst / Grillning

Grillning

Om du ska grilla är det bästa om du går ut på gården. Då är risken minst att du stör dina grannar med os och rök. Tänk på att inte ställa grillen nära buskar eller andra växter och kom ihåg att göra rent efter dig.

På balkongen eller uteplatsen rekommenderar vi elgrill för att undvika os och rök. Kol- eller gasolgrill är inte tillåtet, på grund av brandrisken. Prata med dina grannar innan du grillar så att ingen far illa av rök och grillos.

Om du grillar med egen grill eller på fasta grillplatser i våra områden ber vi dig att:

  • Aldrig lämna en tänd grill obevakad.
  • Ha tillgång till vatten så att du kan släcka grillen.
  • Endast grilla med kol eller briketter.
  • Se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den. 
  • Känn efter så att kolen och askan är kall innan du slänger den. Kasta aldrig grillkol ihushållssoporna. 
  • Kol och aska skall förvaras i plåthink med lock- då det kan antända i pyrande aska dagar efter åt


 Lämna grillen i det skick som du själv vill finna den, det blir trevligast för både dig och dina grannar.