Sök

Start / Hyresgäst / Hyresgästundersökning 2022

Hyresgästundersökning Bostadsbolaget 2022

Årets enkät är utskickad till slumpvis utvalda hyresgäster.

En gång om året skickar vi ut en kundenkät till ett slumpvis urval av våra hyresgäster. Till vår hjälp har vi enkätföretaget AktivBo. Undersökningen är självklart anonym.

Vi vill gärna veta hur du trivs hos oss. Vad som är bra och vad vi kan förbättra. Dina svar har stor betydelse för hur vi planerar och prioriterar. Genom att fylla i vår enkät är du med och påverkar ditt boende. 

Dina svar är viktiga och visar oss vad vi ska satsa på i framtiden. Ju fler svar vi får desto bättre kan vi bli.

Årets undersökningen pågår från 12 oktober till och med 25 november.

Fyra tjejer springer med en fotboll

 

En gång om året skickar vi ut en kundenkät till ett slumpvis urval av våra hyresgäster. Till vår hjälp har vi enkätföretaget AktivBo. Undersökningen är självklart anonym. 

Vi vill gärna veta hur du trivs hos oss. Vad som är bra och vad vi kan förbättra. Dina svar har stor betydelse för hur vi planerar och prioriterar. Genom att fylla i vår enkät är du med och påverkar ditt boende.

 

Dina svar är viktiga och visar oss vad viska satsa på i framtiden. Ju fler svar vi får desto bättre kan vi bli.