Sök

Start / Hyresgäst / Hyresgästundersökning 2022 / Resultat Hyresgästundersökning 2021

Höga betyg i kundundersökningen!

I årets undersökning skickade vi ut drygt 800 enkäter och vi fick en svarsfrekvens på 67,7 procent, vilket är avsevärt mycket högre än riksgenomsnittets.

På frågan ”skulle du rekommendera en vän att flytta till Västerviks Bostads AB?” svarade 94,2 procent ja. Vi blir extra stolta över det resultatet. Så roligt att så många trivs hos oss. 

Ett stort tack till alla er som svarat!

Resultat för kundundersökning bostadshyresgäster 2021 visar ett bättre resultat jämfört med 2020 på alla delområden. 

Varje år genomför vi, liksom många andra allmännyttiga bostadsbolag, en kundundersökning i regi av AktivBo. Nöjda kunder är givetvis ett bra kvitto på hur bolaget sköts, men minst lika viktigt är att undersökningen ger tydliga signaler om vad som kan göras ännu bättre.

Kundundersökningen mäter nöjdheten med en rad olika frågor inom fem delområden: service, produkt, profil, attraktivitet och valuta för hyran. Från en redan hög nivå vid den senaste mätningen 2020, lyckades Västerviks Bostads AB höja betyget inom alla fem delområden.

Serviceindex

Serviceindex ökade 0,9 procentenheter till 84,3 procent, jämfört med branschgenomsnittet som ligger på 81,7 procent. 

Produktindex

Produktindex ökade med 1 procentenhet till 82,2 procent, jämfört med branschsnittet på 77,5 procent.

Profilindex

Profilindex ökade med 1,9 procentenheter till 88,1 procent, jämfört med branschsnittet på 82,1 procent.   

Attraktiviteten

Attraktivitet ökade med 2,2 procentenheter till 91,1 procent, jämfört med branschmedelvärdet på 86,6.

Valuta för hyran

Valuta för hyran ökade med 2,2 procentenheter till 85,5 procent, jämfört med branschmedelvärdet på 77,1.  

Vad gör vi med resultaten?

Vi analyserar nu svaren och dessa kommer bidra till åtgärder som vi tar fram i våra handlingsplaner. Åtgärderna kommer att återkopplas till alla vårahyresgäster under 2022. Alla önskemål som framkommer är inte möjliga att tillgodose.  Men svaren ger oss en bra bild över vad vi ska prioritera, och vi kommer att ta hänsyn till detta där det är möjligt.