Sök

Start / Bostadsbolaget

Bostadsbolaget

Våra produkter

Bostadsbolaget äger 3 175 bostäder och 263 lokaler samt garage och carportar. Bolaget säljer olika förvaltningstjänster som drift och service åt kommunens skolor, förskolor, kommunala verksamhetslokaler och lokaler för äldreomsorg. Sammantaget ansvarar bolaget för nästan en halv miljon kvadratmeter bostads- eller lokalyta.

 

Ägare

Bolaget är helägt av Västerviks kommuns Förvaltnings AB. Kommunstyrelsen utser ombud som har att företräda kommunen vid bolagsstämman.

 

Bolagets styrelse

Styrelsen väljs i sin helhet av kommunfullmäktige i Västerviks kommun.

 

Styrelsens sammansättning

Ingegerd Karlsson, ordförande
Bo Andersson, vice ordförande
Annkatrin Kreutz
Dan Nilsson
Håkan Olovsson
Lars Persson
Erik Torbrand
Andreas Rindbäck Wallin
Elisabet Johansson

Organisationstillhörighet  

Bolaget är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) som är en intresseorganisation för kommunägda bostadsföretag.