Sök

Start / Bostadsbolaget / Vision och affärsidé

Vision och affärsidé

Vision

Västerviks Bostads AB är det naturliga valet för boende och verksamhetsutövare och skapar tillväxt i  Västerviks kommun.

Affärsidé

Bostadsbolaget ska på affärsmässiga grunder erbjuda tryggt, tillgängligt och attraktivt boende samt lokaler och service med hög kvalitet i Västerviks kommun.