Sök

Start / Om Bostadsbolaget / Behandling av personuppgifter / Begäran om rättelse

Begäran om rättelse


Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta Västerviks Bostads AB via brev, e-post eller telefon 0490-25 72 00.

Denna mall ska användas för begäran om rättelse av personuppgifter.

Har du klagomål på Västerviks Bostads AB angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten