Sök

Start / Om Bostadsbolaget / Behandling av personuppgifter / Registerutdrag

Registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag från oss. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer.  Denna mall ska användas  för begäran av registerutdrag. 

Begäran skickas till Västerviks Bostads AB, Box 502, 593 25 Västervik eller via e-post.