Sök

Start / Om Bostadsbolaget / Hållbarhet / Klimatinitiativet

Klimatinitiativet

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa
mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och
peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare
än var och en för sig.
Klimatinitiativet har två övergripande mål:
• En fossilfri allmännytta senast år 2030.
• 30 procents lägre energia

Västerviks Bostads AB är med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.

Klimatinitiativets två övergripande mål är:

  • En fossilfri allmännytta senast 2030
  • 30% lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

 

Vi är väldigt stolta över att vara en del av Allmännyttans Klimatinitiativ – tillsammans arbetar vi för en framtid med minskad klimatpåverkan. #Klimatinitiativet