Sök

Start / Bostadsbolaget / Organisation

Organisation

Vår organisation är decentraliserad och de flesta beslut som rör boendet tas direkt av fastighetsskötaren. Att bo hos oss innebär att man kan lita på att saker fungerar. Våra fastighetsskötare har sina kontor ute i bostadsområdena och strävar ständigt efter att sköta våra hus och kundrelationer på ett långsiktigt sätt.

Bostadsbolaget äger och förvaltar fastigheter och säljer tjänster. Vi förvaltar inte bara bolagets egna fastigheter utan även de verksamhetslokaler som TjustFastigheter AB och kommunen äger. Huvuddelen av de förvaltade lokalerna är skolor och förskolor.

 

Driftavdelning

Drift består av tre förvaltningsområden med varsin förvaltare som chef. Förvaltarna ansvarar för nio driftlag och den sociala verksamheten Träffpunkten. Driftlagen ansvarar för fastighetsskötseln i sina hus och hanterar kundvård och relationer med övriga intressenter i bostadsområden och TjustFastigheters fastigheter.

Teknikavdelning

Affärsområdet Bygg- ochTeknik sköter och genomför externa investeringsprojekt för kommunfastigheter samt interna uppdrag för ägda fastigheter. Under affärsområde Bygg och Teknik finns de fyra avdelningarna Underhåll- och Service, Bygg, Teknik och Fordonsverkstad och under Underhåll- och Service sorterar enheten Service och enheten Underhåll. Till chefen för affärsområde Bygg och Teknik finns också kopplat en stab för utredning och analys. Hantverkarresurserna ska utnyttjas flexibelt mellan Byggavdelningen och Underhålls- och Serviceenheten.Teknikavdelningen stödjer även driftlagen i drifttekniska frågor. Serviceavdelningen har närmare koppling till Driftavdelningen och är främst avsedd att användas för snabba korta jobb som fastighetsskötarna beställer. Byggavdelningen anlitas främst av Teknikavdelningen i samband med större arbeten.

Byggavdelning

 

Serviceavdelning

 

Marknadsavdelning 

Avdelningen jobbar med uthyrning, marknadsföring, hyresjuridik, störningar, information och företagets Bobutik. Här finns också Västerviks Teater och Konferens.

Ekonomiavdelning

Avdelningen jobbar med ekonomi, personaladministration, administration och IT-frågor.

Organisationsschema

 

Under affärsområde Bygg och Teknik finns de fyra avdelningarna Underhåll- och Service, Bygg, Teknik och Fordonsverkstad och under Underhåll- och Service sorterar enheten Service och enheten Underhåll. Till chefen för affärsområde Bygg och Teknik finns också kopplat en stab för utredning och analys. Hantverkarresurserna ska utnyttjas flexibelt mellan Byggenheten och Underhålls- och Serviceenheten.