Sök

Start / Bostadsbolaget / Organisation

Organisation

Vår organisation är decentraliserad och de flesta beslut som rör boendet tas direkt av fastighetsskötaren. Att bo hos oss innebär att man kan lita på att saker fungerar. Våra fastighetsskötare har sina kontor ute i bostadsområdena och strävar ständigt efter att sköta våra hus och kundrelationer på ett långsiktigt sätt.

Bostadsbolaget äger och förvaltar fastigheter och säljer tjänster. Vi förvaltar inte bara Bolagets egna fastigheter utan även de verksamhetslokaler somTjustFastigheter AB och kommunen äger. Huvuddelen av de förvaltade lokalerna är skolor och förskolor.

Bolaget har tre affärsområden: Drift, Bygg- och Teknik och Marknad- och ekonomi.

Affärsområde Drift

Affärsområdet Drift består av fyra förvaltningsområden med varsin förvaltare som chef. driftlag uppdelade i tre förvaltningsdistrikt. Förvaltarna ansvarar för nio driftlag, Västerviks Teater och Konferens och Träffpunkten Tre bröder. Driftlagen ansvarar för fastighetsskötseln i sina hus och hanterar kundvård och relationer med övriga intressenter i bostadsområden och Tjustfastigheters fastigheter.

Affärsområdet Bygg och Teknik

Affärsområdet Bygg- ochTeknik sköter och genomför externa investeringsprojekt för kommunfastigheter samt interna uppdrag för ägda fastigheter. Under affärsområde Bygg och Teknik finns de fyra avdelningarna Underhåll- och Service, Bygg, Teknik och Fordonsverkstad och under Underhåll- och Service sorterar enheten Service och enheten Underhåll. Till chefen för affärsområde Bygg och Teknik finns också kopplat en stab för utredning och analys. Hantverkarresurserna ska utnyttjas flexibelt mellan Bygavdelningen och Underhålls- och Serviceenheten.Teknikavdelningen stödjer även driftlagen i drifttekniska frågor.Serviceavdelningen har närmare koppling till Driftavdelningen och är främst avsedd att användas för snabba korta jobb som fastighetsskötarna beställer. Byggavdelningen anlitas främst av Teknikavdelningen i samband med större arbeten.

Affärsområde Marknad 

Avdelningen jobbar med uthyrning, marknadsföring, hyresjuridik, störningar, information och företagets Bobutik.

Affärsområde Ekonomi

Avdelningen jobbar med ekonomi, personaladministration och administration.

Organisationsschema

 

Under affärsområde Bygg och Teknik finns de fyra avdelningarna Underhåll- och Service, Bygg, Teknik och Fordonsverkstad och under Underhåll- och Service sorterar enheten Service och enheten Underhåll. Till chefen för affärsområde Bygg och Teknik finns också kopplat en stab för utredning och analys. Hantverkarresurserna ska utnyttjas flexibelt mellan Byggenheten och Underhålls- och Serviceenheten.