TjustFastigheter effektiviserar lokalförsörjningen för offentlig och privat verksamhet i Västerviks kommun. Bolaget förvärvar, bygger, utvecklar och förvaltar lokaler utifrån koncernnytta och långsiktig resultatförbättring. Kundorienterad fastighetsägare som genom helhetssyn bidrar till livskvalitet varje dag.

Aktuellt